CỘNG ĐỒNG HIỂU VỀ TRẦM CẢM

Hãy để nỗi đau trở thành người Thầy của bạn (So let your pain be your teacher).
Đầu hàng trước những điều không thể tránh khỏi (Surrender to the inevitable).
Hãy mang trong mình sự dũng cảm (Have courage).

Tiếp tục đi (Keep going).
Yêu những thiếu sót của bạn (Love your flaws.)
Bạn không hề đơn độc (You are not alone).